گروه پزشکی سالم باش

  • مساحت سطحی بدن:
  • وزن بدن در حالت تکیه:
  • وزن ایده آل:
  • BMI:
اگر نیاز به دریافت تحلیل کاملتری از وضعیت اندام خود هستید ایمیل خود را وارد کنید:

بانک جامع اطلاعات گیاهان و داروها

جهت کسب اطلاعات در مورد گیاهان و دارو ها، نام گیاه یا داروی مورد نظر را جستجو کنید:

محاسبه BMI

0

طریقه ای اندازه گیری ضریب چاقی در بدن بر حسب میزان چربی بدن به قد و وزن در هربزرگسالی (زن و مرد) اندازه گیری میشود..

جنسیت:
وزن:
سن:
استخوان بندی:
قد: